حومه رفسنجان
آرشیو

اخبار دسته بندی: فرهنگی اجتماعی

به گزارش حومه رفسنجان، شهید خلیلی متولد سال ۱۳۷۴ از تیپ فاطمیون و از همرزمان شهید حاج حسین بادپا بود که در سال ۱۳۹۴
محمدرضا نسب عبداللهی به حومه رفسنجان گفت: هرچند قدمت این ساباط به دوره صفویه نسبت داده شده، اما تاکنون در فهرست آثار ملی کشور